MUTSUMI

MUTSUMI

キンダー

基礎

ライチャス(主婦クラス)

レベルジュニア

SHIGE

SHIGE

SEZ U(男の子クラス)

RAIYA

RAIYA

SEZ(男の子クラス)

キンダー

NATSUKA

NATSUKA

PUNKING

MASA

MASA

ステージダンス

レベルジュニア

KUMIKO

KUMIKO

5・6年クラス

アクロバット

基礎

レベルジュニア

go

go

SOULLOCK

Atsushi

LOCK

ASAMI

ASAMI

1・2年生クラス

PUNKING

RArMs

まーくん

まーくん

HIPHOP

MA-KUNチーム

ちゃう

ちゃう

基礎

3・4年生

PUNKING

yoshiyuki

yoshiyuki

HOUSE

TONO

TONO

BREAK

宣材VIGOES用

Eniwa

ボイストレーニングクラス